Frisée, poires et bleu

Frisée, poires et bleu

…ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
τετράγυος: περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθόωντα,
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος: ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
Ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.

— L’Odyssée, Chant vii

Au marché:

le coeur d’une salade frisée
2 poires mûres mais fermes
100 g de bleu d’Auvergne ou de bleu des Basques
50 g de noisettes
le jus d’un demi-citron
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café d’huile de noisette
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à café de sauce de soja japonaise
poivre du moulin

frisee_poires_et_bleu_large_recette

(Lire la suite)

Comments are closed.

%d bloggers like this: